Duben 2007

Satyr 2

27. dubna 2007 v 19:59 | Míša |  Nymfy a satyrové
Řecko - římský horský a lesní bůh. Satyrové byli průvodci boha Dionýsa a byli obvykle zobrazováni jako lidé s kozlíma nohama a ušima, někdy pouze s kozlími růžky. Satyrové byli výborní hudebníci a tanečníci. Doprovázeli také boha Pana a Dionýsova vychovatele Siléna. Lidem se spíše vyhýbali a pokud už došlo k setkání, nechovali se většinou příliš přátelsky.Satyr

27. dubna 2007 v 18:35 | Míša |  Nymfy a satyrové
Satyr (řecky: Σάτυροι, Sátyri) je v řecké mytologii napůl člověk a napůl kozel. Satyrové se vyskytují v lesích a horách, tvoří také družiny bohů Pana a Dionýsa. V mytologii jsou většinou ztotožňováni s mužskou sexuální silou, v řeckém a římském umění jsou často zobrazováni s erekcí. Pojmenování satyrů je původem řecké, s latinskými satura či satira určitě nijak nesouvisí, takže slova satira a satyr příbuzná nejsou. Ale to je vše, co se o výrazu satyr dá vyčíst v etymologických knihách. Původ tohoto řeckého slova je nejasný. Jisté ale je, že takříkajíc kozí zjev těchto řeckých mytologických bytostí, s jejich růžky, kopyty i ocasy, dal vzniknout představě našich předků o čertech. Čeští čerti i v současných filmech vypadají vlastně stejně jako řečtí satyrové. Satyr pak je, tentokrát čtu z Českého etymologického slovníku "prostopášná mytologická bytost v lidské podobě se zvířecími znaky" a jak dodává Slovník spisovného jazyka českého obrazně také "velmi smyslný člověk".

Argyra

27. dubna 2007 v 18:15 | Míša |  Nymfy a satyrové
Argyra
dle řecké báje nymfa stejnojmenného pramene v Achaji, jež milovala krásného pastýře Selemna. Když jej ve stáří opustila, zahynul hořem a změněn Afroditou v řeku téhož jména; kterýkoli nešťastně milující prý se v ní koupal, zapomenul na svou lásku a zbaven svých útrap.

Hagnó

27. dubna 2007 v 18:11 | Míša |  Nymfy a satyrové
Hagnó
nymfa arkadského pramene na hoře Lykaju v okresu Kretea zvaném; s Nedou a Theisoou vychovala prý Zeva tam zrozeného. Pramen její měl tu sílu, že za dob suchých, dotčen byv od kněze ratolestí dubovou, vydával mlhu, z níž vznikalo záhy mračno dešťové.

Kyané

27. dubna 2007 v 18:07 | Míša |  Nymfy a satyrové
Kyané
nymfa pramene u Syrakus, družka Persefonina, jež byla proměněna v pramen, když Hadés Persefonu unesl. Chotěm jejím byl bůh říčky Anapos. Jméno [Kyané] patrně dáno dle tmavomodrého zbarvení vody.

Dóris

27. dubna 2007 v 18:04 | Míša |  Nymfy a satyrové
Dóris
v řecké mythol mořská nymfa, dcera Okeanova a Téthyina (ze 300), svým jménem poukazující ku blahým darům vláhy. Néreovi porodila 50 dcer.

Antbédón

27. dubna 2007 v 17:57 | Míša |  Nymfy a satyrové
Antbédón
nymfa, po níž pojmenováno prý bylo boiótské město Anthédón.

Alfesiboia

27. dubna 2007 v 17:51 | Míša |  Nymfy a satyrové
Alfesiboia
Nymfa indická, o jejížto lásku bůh Dionysos, nešetře ani proseb, ni darů, dlouho marně se ucházel, až, proměniv se v tygra, strachem ji donutil, že dala se jím přenésti přes řeku, kterou později Médos, jejž [Alfesiboia] porodila Dionysovi, přezval Tigris.

Chlóris

27. dubna 2007 v 17:48 | Míša |  Nymfy a satyrové
Chlóris
[Chlóris], nymfa, s níž srovnávána římská Flora, na jaře se snoubí s Zefyrem.

Echó

27. dubna 2007 v 17:44 | Míša |  Nymfy a satyrové
Echó
[Řecky ozvěna], u Ovidia horská nymfa, která zemřela láskou k Narkissovi. Zbyl po ní jen hlas ve skalách (echo, ozvěna).

Kallirhoé

27. dubna 2007 v 17:36 | Míša |  Nymfy a satyrové
Kallirhoé
Řecká mytologie, nymfa, dcera říčního boha Skamandra, která se stala manželkou dardanského krále Tróa. Kallirhoé s ním měla čtyři děti, mimo jiné i Ganyméda.

Kalypsó

27. dubna 2007 v 17:30 | Míša |  Nymfy a satyrové
Kalypsó
Latinsky Calypso - řecká mytologie, dcera Titána Atlanta, nymfa na ostrově Ógygii, kde po 7 let zdržovala Odyssea, vracejícího se od dobyté Tróje na rodnou Ithaku. Příběhy o Kalypsó v novověku výtvarně zpracovány například A. Böcklinem (1883), J. Drapesem (1897). Opera Calipso od P. Wintera (1803).

Saimakis

27. dubna 2007 v 17:27 | Míša |  Nymfy a satyrové
Saimakis, žijící v prameni, se zamilovala do Hermafrodíta. Bohové vyslyšeli její přání a při koupeli Hermafrodíta spojili těla obou v jediné. Ten, kdo se později ze Salmakidina pramene napil, se stal chorobně zženštilým.

Kallistó

27. dubna 2007 v 17:20 | Míša |  Nymfy a satyrové
Kallistó
Řecká mytologie, Callisto [latina], nymfa z družiny bohyně lovu Artemidy. S bohem Diem zplodila Arkada, praotce Arkadů. Za tento čin byla Kallistó vykázána Artemidou z její družiny a v horách proměněna žárlivou Diovou manželkou Hérou v medvědici. Později spolu s Arkadem přenesena Diem na nebesa jako souhvězdí Velká a Malá medvědice.
Ve starověku byl příběh o Kallistó zpracován Ovidiem v Proměnách. V renesanci a baroku to bylo oblíbené téma výtvarného umění (Tizian, P. P. Rubens).

Carmenta

27. dubna 2007 v 17:17 | Míša |  Nymfy a satyrové
Carmenta
Carmentis [ka-], původně prý nymfa arkádska, Nikostraté zvaná, matka Euandrova; se synem přestěhovala se 60 let před trojskou válkou z Arkadie v místa pozdějšího Říma na Palatin a tam jako věštkyně obecně byla vážena; tak věštila prý osudy Herculovy a příští moc Říma. Po smrti syn jí zřídil oltář pod Capitoliem blíže brány po ní zvané Carmentské. Každoročně 11. ledna konáno na její počest sacrum pontificale. Jiná pak Carmentalia konaly paní římské 15. led., při nichž ctěny též obě sestry nebo průvodkyně [Carmenta]-tiny, Porrima a Postverta, též Carmentes zvané, jež se vytýkají jako bohyně věštby a porodu, a slavnost ta zajisté i [Carmenta]-ty se týkala jako bohyně porodu. Nad kultem [Carmenta]-tiným bděl zvláštní flamen Carmentalis.

Ídaia

27. dubna 2007 v 17:13 | Míša |  Nymfy a satyrové
Ídaia
Ídaia - (latinsky Ida) je v řecké mytologii nymfa.
Tato nymfa spolu se svou sestrou Adrásteiou vychovala nejvyššího boha Dia.
Jeho matka Rheja ho tajně v ústraní porodila na Krétě v hluboké jeskyni Dikté, aby posledního syna zachránila před jeho otcem Kronem, který všechny své předchozí děti spolkl. Chtěl tím předejít nebezpečí, že ho jeho potomci zbaví moci nad světem.
Když se Zeus narodil, zůstal na Krétě a Rhea se vrátila a Kronovi podala místo novorozeněte kámen zabalený v plenkách. Spolkl ho a netušil, že jeho syn vyrůstá v ústraní a stane se, co se má stát - po létech osvobodí všechny své sourozence a společně ho připraví o moc.

Adrásteia

27. dubna 2007 v 17:10 | Míša |  Nymfy a satyrové
Adrásteia
Adrásteia - (latinsky Adrastea).
Nymfa Adrásteia spolu se svou sestrou Ídajou vychovala nejvyššího boha Dia. Jeho matka Rheja ho tajně v ústraní porodila na Krétě v hluboké jeskyni Dikté. Aby posledního syna zachránila před jeho otcem Kronem, který všechny své předchozí děti spolkl. Chtěl tím předejít nebezpečí, že ho jeho potomci zbaví moci nad světem.
Když se Zeus narodil, zůstal na Krétě a Rhea se vrátila a Kronovi podala místo novorozeněte kámen zabalený v plenkách. Spolkl ho a netušil, že jeho syn vyrůstá v ústraní a stane se, co se má stát - po létech osvobodí všechny své sourozence a společně ho připraví o moc.

Amalthea

27. dubna 2007 v 17:07 | Míša |  Nymfy a satyrové
Amalthea
Jméno Amalthea (polatinštělá verze) nebo (řecká verze) Amaltheia má několik významů:
  • V řecké (či římské) mytologii byla Amaltheia nymfa, která kojila boha Dia (1. pád Zeus) kozím mlékem, podle jiných verzí se tak jmenovala tato koza sama. Je též matkou Pana. Její utržený roh je známým rohem hojnosti.
  • Po této nymfě ní byl nazván měsíc Jupiteru Amalthea a rovněž planetka 113 Amalthea objevená 12. března roku 1871 Karlem Theodorem Robertem Lutherem
  • Amalthea bylo jméno lodi s britskými stávkokazy, na niž byl v noci z 11. na 12. července 1908 spáchán radikály švédského dělnického hnutí bombový útok. (viz Anton Nilson).
  • Lady Amalthea je postava z novely (fantasy) Poslední jednorožec (The Last Unicorn) spisovatele Peter Soyer Beaglea. Existuje rovněž jako animovaný film.